Creator

head_creator

JoJit gaat uit van creëren.

Om iets tot stand te brengen moet je creëren.

De klant is niet tevreden met de oude situatie
of de klant mist iets en wil dit opvullen maar weet niet hoe.

De volgende stap is dan Jojit benaderen.

  • In een gesprek van klant naar Jojit wordt een plan gemaakt hoe de behoefte ingevuld kan worden.
  • Hieruit ontstaat een idee en voorstel van Jojit naar de klant toe, dit kan ondersteund worden door ontwerpschetsen e.d.
  • Als dat rond is, is de volgende stap het maken en/of plaatsen van de spullen die nodig zijn om de inrichting te verwezenlijken die de klant voor ogen heeft.

Dit is creëren van Jojit.