head_creator

JoJit gaat uit van creëren.
In samenwerking met de klant maakt Jojit van een oude situatie een nieuwe creatie,
in het oog houdend dat er bio-ecologische materialen gebruikt worden
binnen een duurzame werkwijze (aangepast aan de situatie van het moment).
Jojit kan zelf voor de verbouwing zorgdragen met vaklui die daar voor nodig zijn
of een feestje organiseren waar vrienden meehelpen.